Váš košík
0 Kč

KALKULÁTOR VÝKONU PRO ZVOLENÝ PROSTOR

Obestavěný prostor
m3
nebo
Plocha místnosti
m2
Výška stropu
m


Potřebný výkon pro kalkulovanou místnost:
0 kW

Odtahy spalin

 
Systém odtahu Ø 60/100mm
Systém odtahu Ø 80/125mm
Systém odtahu 2 X Ø 80mm
Systém odtahu Ø 110/160mm
Systém odtahu 2 X Ø 110mm
Příruba s měřícími místy
714 Kč
ks
Vsuvka s kontrolním otvorem
1 319 Kč
ks
2 045 Kč
ks
593 Kč
ks
Koleno souosé 45°
472 Kč
ks
714 Kč
ks
1 319 Kč
ks
Prodlužovací trubka souosá - 0,5m
472 Kč
ks
593 Kč
ks
169 Kč
ks
1 198 Kč
ks
472 Kč
ks
Prodlužovací trubka souosá - 1m
593 Kč
ks
956 Kč
ks
230 Kč
ks
1 682 Kč
ks
593 Kč
ks
Průchodka střechou - šikmá
714 Kč
ks
714 Kč
ks
714 Kč
ks
Komínek vertikální
1 924 Kč
ks
2 650 Kč
ks
2 650 Kč
ks
3 255 Kč
ks
3 255 Kč
ks
Průchodka střechou - rovná
472 Kč
ks
472 Kč
ks
Koleno s kontrolním otvorem
1 198 Kč
ks
1 561 Kč
ks
593 Kč
ks
Koleno s přírubou a měřícími místy
714 Kč
ks
Výdušná trubka horizontální
835 Kč
ks
Koleno souosé 90°
472 Kč
ks
714 Kč
ks
Redukční příruba s měřícími místy
1 077 Kč
ks
Redukční příruba s měř.místy pro 45 KD.A
1 077 Kč
ks
1 077 Kč
ks
Trubka sání - výdech
1 198 Kč
ks
Rozdělovač pro kond.kotle
1 077 Kč
ks
Rozdělovač pro 45 KD.A
1 440 Kč
ks
Koleno 45°
169 Kč
ks
351 Kč
ks
Koleno 90°
169 Kč
ks
Trubka sání 1m
472 Kč
ks
Výdušná trubka 1m
472 Kč
ks
3 497 Kč
ks
3 497 Kč
ks
Komínová hlavice
653 Kč
ks
Proudloužení ohebné 1,5m
532 Kč
ks
Držák do komína + koleno 90°
1 198 Kč
ks
Vystřeďovací díl do komína
472 Kč
ks
Příruba na kotel
3 255 Kč
ks
3 255 Kč
ks
Revizní T-kus
3 255 Kč
ks
593 Kč
ks
Střešní průchodka 25-45°
1 924 Kč
ks
1 924 Kč
ks
Koleno 87°
4 102 Kč
ks
351 Kč
ks
Vsuvka s odvodem kondenzátu
1 682 Kč
ks
714 Kč
ks
Koleno souosé 87°
1 803 Kč
ks
Rozdělovač
2 045 Kč
ks
Redukce hrdlo-hrdlo
593 Kč
ks
Ukončovací trubka 0,5m
472 Kč
ks
Košíček sání
109 Kč
ks
Revizní koleno 87°
835 Kč
ks
Celkem
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč